Istotnym elementem pomocy jest edukacja prawna. Wydarzenia z zakresu edukacji prawnej są organizowane w każdym powiecie. Ich tematyka odpowiada na problemy zgłaszane w toku świadczenia poradnictwa w danym powiecie. Prowadzą je organizacje pozarządowe na co dzień obsługujące mieszkańców w punktach porad.

E-informatory włodawskie:

Podstawowe aspekty prawa własności

Długi, zobowiązania finansowe, upadłość

Jak sobie radzić z pismami urzędowymi

Podstawowe zasady dziedziczenia

Poniżej linki do filmików edukacyjnych z zakresu: mediacji, praw konsumenckich oraz cyberprzemocy:

FILMIK EDUKACYJNY Z ZAKRESU MEDICJI:
https://www.youtube.com/watch?v=nLAL1BWFXac

FILMIK EDUKACYJNY Z ZAKRESU PRAW KONSUMENCKICH:
https://www.youtube.com/watch?v=WfJsm1EV6Vk

FILMIK EDUKACYJNY Z ZAKRESU CYBERPRZEMOCY:
https://www.youtube.com/watch?v=d-ME7clmzIk

O ustawie
Harmonogram dyżurów
Wymagane dokumenty
Edukacja prawna
Więcej informacji
Kontakt