Istotnym elementem pomocy jest edukacja prawna. Wydarzenia z zakresu edukacji prawnej są organizowane w każdym powiecie. Ich tematyka odpowiada na problemy zgłaszane w toku świadczenia poradnictwa w danym powiecie. Prowadzą je organizacje pozarządowe na co dzień obsługujące mieszkańców w punktach porad.

E-informatory włodawskie:

Podstawowe aspekty prawa własności

Długi, zobowiązania finansowe, upadłość

Jak sobie radzić z pismami urzędowymi

Podstawowe zasady dziedziczenia

Poniżej linki do filmików edukacyjnych z zakresu: mediacji, praw konsumenckich oraz cyberprzemocy:

FILMIK EDUKACYJNY Z ZAKRESU MEDIACJI

FILMIK EDUKACYJNY Z ZAKRESU PRAW KONSUMENCKICH

FILMIK EDUKACYJNY Z ZAKRESU CYBERPRZEMOCY