Na wizytę w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego należy zabrać ze sobą:

  • dowód osobisty (paszport, lub inny dokument stwierdzający tożsamość – w przypadku braku numeru PESEL) – w celu wypełnienia oświadczenia o niemożności ponoszenia kosztów odpłatnej pomocy prawnej;
  • dokumenty, które dotyczą problemu – jeśli takie są; można też opowiedzieć prawnikowi, doradcy lub mediatorowi o swoim problemie.
  • dla samozatrudnionych – wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, otrzymanej w roku, w którym ubiega się o nieodpłatną pomoc prawną oraz otrzymanej w ciągu 2 poprzedzających ją lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.