W 2024 r. na terenie powiatu włodawskiego świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Lista punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu włodawskiego wz 2024 roku:

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej (prowadzony przez Starostwo Powiatowe we Włodawie)

Lokalizacja – Włodawa, al. J. Piłsudskiego 24 pokój nr 216 (budynek Starostwa Powiatowego we Włodawie)

poniedziałek 9:00 – 13:00
wtorek 9:00 – 13:00
środa 9:00 – 13:00 (w miesiącach I, III, V, VII, IX, XI) lub 13:00 – 17:00 (w miesiącach II, IV, VI, VIII, X, XII)
czwartek 9:00 – 13.00
piątek 13:00 – 17.00

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (prowadzony przez Stowarzyszenie Sursum Corda z Nowego Sącza)
Lokalizacja – Włodawa, al. J. Piłsudskiego 24 pokój nr 216 (budynek Starostwa Powiatowego we Włodawie)

poniedziałek 13:00 – 17.00
czwartek 13:00 – 17:00

Mobilny punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (prowadzony przez Stowarzyszenie Sursum Corda z Nowego Sącza)

Lokalizacja nr 1 – Hańsk, ul. Osiedlowa 4 (budynek Urzędu Gminy w Hańsku) wtorek 9:00 – 13:00

Lokalizacja nr 2 – Wola Uhruska, ul. Parkowa 5 (budynek Urzędu Gminy w Woli Uhruskiej) środa 9:00 – 13:00

Lokalizacja nr 3 – Hanna, ul. Rynek 2 (budynek Urzędu Gminy w Hannie) piątek 8:45 – 12:45

OSOBY UPRAWNIONE
Uprawnionymi do korzystania z nieodpłatnej pomocy są osoby, które nie są w stanie ponieść kosztów za odpłatne usługi prawnicze oraz złożą stosowne oświadczenie bezpośrednio przed udzieleniem pomocy.

ZAPISY
Wizytę w punkcie, w którym udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, można umówić pod numerem telefonu (82) 572 15 10 wew. 212 bądź elektronicznie:  npp@powiat.wlodawa.pl lub za pomocą strony https://np.ms.gov.pl/zapisy

W przypadku zamiaru odwołania lub przełożenia terminu wizyty w punkcie, osoba uprawniona zobowiązana jest do telefonicznego powiadomienia pod ww. numerem telefonu.