Mieszkańcy Wereszczyna i okolicznych miejscowości przeszło 10 lat starali się o przebudowę drogi przez wieś. Powiatowi Włodawskiemu udało się w tym roku otrzymać dofinansowanie 50% kosztów z Funduszu Dróg Samorządowych. Droga na odcinku 2,74 km miała być wykonana do końca maja przyszłego roku. Tym razem wykonawca, tj. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów, sprawił miłą niespodziankę -odbioru ostatecznego robót dokonano bowiem 25 listopada tego roku!

Ze strony Zarządu Powiatu we Włodawie inwestycję nadzorował Adam Panasiuk – Bardzo się z tego cieszymy, tym bardziej, że wbrew pozorom nie była to łatwa inwestycja. W sumie oprócz nakładki asfaltowej wykonaliśmy nowe chodniki przy skrzyżowaniu, jak również dwa nowe parkingi. Problemem były natomiast spadki na jezdni. Wereszczyn znajduje się na terenie pagórkowatym, stara nawierzchnia była bardzo nierówna, wręcz pofałdowana, a dodatkowo na całej długości jest tylko jeden rów odwadniający. Wykonawca musiał tak wykonać profil jezdni, by w czasie ulewy woda rozchodziła się równomiernie na działki sąsiednie. Pas drogowy jest bardzo wąski, by można było wykonać dodatkowe odwodnienie, jedynie przy skrzyżowaniu, najniższym punkcie na drodze udało się zmieścić kilkadziesiąt metrów rowów odwadniających. Istniejąca droga posiadała bardzo słabe parametry techniczne, w niektórych punktach jezdnię i podbudowę można było skruszyć ręką. Zatem na niektórych odcinkach oprócz nowych warstw jezdni musieliśmy odtworzyć podbudowę. Pomimo tych trudności odbiór, dokonany w towarzystwie Marcina Łopackiego, Dyrektora ZDP, był wielką przyjemnością.

Łączny koszt inwestycji wyniósł 1.661,228 zł. Z Funduszu Dróg Samorządowych powiat otrzymał dotację w kwocie 828.154 zł, z kolei Gmina Urszulin przyznała dotację na pokrycie 50% wkładu własnego, tj. 416.537 zł.

Nadmienić należy, że przebudowa drogi 1718L przez Wereszczyn nie była pierwszą inwestycją powiatu w tej okolicy. Kilka lat wcześniej powiat przeprowadził scalenia gruntów w Wereszczynie i przyległych miejscowościach (tj. Borysiku, Przymiarkach i Zastawiu), a w ramach zagospodarowania poscaleniowego wybudował kilkanaście kilometrów dróg asfaltowych i tłuczniowych. Zatem przebudowa drogi 1718L sprawiła, że kompleksowo rozwiązano problem dostępności drogowej w tej okolicy.