(27 września) Tegoroczne obchody rocznicy bitwy rozpoczęły się 27 września pod Kopcem Chwały Żołnierzy KOP w Wytycznie, gdzie miały miejsce uroczystości główne. W uroczystościach uczestniczyła delegacja powiatu w składzie dwóch członków zarządu: Adama Panasiuka i Mariana Kupisza.

Dzień później konferencja naukowa w siedzibie IPN  w Lublinie, poświęcona Korpusowi Ochrony Pogranicza, przyciągnęła sporo gości. Zaś w sobotę, 30 września miał miejsce przemarsz szlakiem zgrupowania KOP od Zbereża do Wytyczna.

Pod Kopcem Chwały Żołnierzy KOP w Wytycznie uroczystości rozpoczęły się w samo południe. Na miejscu, po odegraniu Hymnu Państwowego zebranych gości przywitał gen. bryg. SG Jacek Szcząchor – komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej. Krótkie przemówienie wygłosił także minister spraw wewnętrznych i administracji – Mariusz Kamiński. Głos zabrał także Robert Derewenda – dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie. Wszyscy mówili o konieczności pamiętania o żołnierzach KOP i bohaterskich, ale i tragicznych losach żołnierzy Polskiego Września 1939 r.

Na uroczystości obecni byli przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych, służb mundurowych województwa lubelskiego, kombatanci, a także mieszkańcy okolicznych miejscowości. Po odczytaniu Apelu Poległych i modlitwie ekumenicznej, złożono wieńce na grobach poległych żołnierzy.