(21 września) Członek Zarządu Powiatu we Włodawie – Adam Panasiuk w obecności wójta gminy Hańsk – Marka Kopieniaka dokonał odbioru ostatnich dróg wykonanych w ramach zagospodarowania poscaleniowego w Kulczynie i Kulczynie Kolonii w gminie Hańsk.
Tym razem odebrano 2,4 km dróg żwirowych oraz 0,5 km odbudowy drogi z płyt JOMB.
Łącznie w latach 2018-2020 wykonano prace o wartości kosztorysowej 8 mln zł.
Obejmowały one budowy/przebudowy dróg o nawierzchni bitumicznej (4,2 km), o nawierzchni tłuczniowej (3,8 km), o nawierzchni żwirowej (10,6 km), przebudowę 1 km drogi z płyt JOMB oraz poprawę parametrów melioracji szczegółowej na długości 32 km.