Z głębokim żalem informujemy, że 21 grudnia, w wieku 91 lat, w Jaworznie (woj. śląskie), zmarł ppłk Stanisław Pakuła „Krzewina”, adiutant i podkomendny ppor. Leona Taraszkiewicza „Jastrzębia” i ppor. Edwarda Taraszkiewicza „Żelaznego”, ostatni żołnierz polowy oddziału partyzanckiego Obwodu WiN Włodawa (1945-1947).
Uroczystości pogrzebowe planowane są na 28 grudnia br. (wtorek) w Jaworznie.
Stanisław Pakuła ps. „Krzewina”, s. Józefa i Zofii, ur. 2 II 1930 r. w Wytycznie (pow. włodawski), 7 kl. szk. powsz. W czasie okupacji niemieckiej w zgrupowaniu partyzanckim „Jeszcze Polska nie zginęła” płk. Roberta Satanowskiego, następnie żołnierz 49. pp (l)WP. Podczas pobytu na urlopie zdezerterował i 6 X 1945 r. wstąpił do oddziału ppor. Leona Taraszkiewicza „Jastrzębia”, z którym uczestniczył w większości akcji bojowych, w tym w rozbiciu PUBP we Włodawie 22 X 1946 r. Od stycznia 1946 r. adiutant „Jastrzębia”. Podczas amnestii 1947 r. nie ujawnił się i dalej walczył pod komendą Edwarda Taraszkiewicza „Żelaznego”. Aresztowany 22 X 1947 r., podczas śledztwa zachował godną postawę, nie dał się złamać. Wyrokiem WSR w Lublinie (na sesji wyjazdowej we Włodawie) z 28 XI 1947 r. skazany, po zastosowaniu amnestii, na 10 lat więzienia, utratę całego mienia i utratę praw publicznych na 5 lat. Karę odbywał w więzieniu we Wronkach, a następnie w Jaworznie. Więzienie opuścił 4 III 1955 r. Mieszkał w Jaworznie (woj. śląskie), gdzie zmarł 21 XII 2021 r.