do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu włodawskiego

Starosta Włodawski na podstawie art. 11 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 912 z późn. zm.), w celu powołania lekarza do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu włodawskiego, przyjmuje zgłoszenia od lekarzy zamieszkałych na terenie powiatu włodawskiego lub miasta Włodawa zainteresowanych podpisaniem umowy na świadczenie tego typu usług.

Stwierdzenie zgonu i jego przyczyny oraz wystawienie karty zgonu dotyczy zgodnie z ustawą przypadków gdy nie można ustalić lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza leczącego zmarłego w jego ostatniej chorobie.

Proszę lekarzy zainteresowanych świadczeniem ww. usług o przesyłanie swoich ofert, na pobranym ze strony internetowej Starostwa Powiatowego we Włodawie druku oferty.

Maksymalna cena jednostkowa wykonania usługi stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu wynosi 250,00 zł brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) w granicach administracyjnych Miasta Włodawa oraz 350,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych) na terenie pozostałych gmin powiatu włodawskiego.

Ofertę należy dostarczyć na adres:

Starostwo Powiatowe we Włodawie, Al. J. Piłsudskiego 24, 22 – 200 Włodawa do dnia 14 sierpnia 2019 r. z dopiskiem „Lekarz”.

Z projektem umowy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym we Włodawie w Wydziale Edukacji i Polityki Społecznej Al. J. Piłsudskiego 24, pokój 203, tel. 82/572 15 10 w.132, w poniedziałek w godzinach 800-1600, wtorek – piątek w godzinach od 730 do 1530 lub na stronie internetowej www.powiatwlodawski.pl. w zakładce ogłoszenia.

Druk oferty można pobrać ze strony internetowej Starostwa lub w Starostwie Powiatowym we Włodawie w Wydziale Edukacji i Polityki Społecznej.

Starosta

/-/ Andrzej Romańczuk