Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2024 roku w zakresie pomocy społecznej