OGŁOSZENIE

WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

 

Zarząd Powiatu we Włodawie informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej
i sportu w 2022 roku
dokonano wyboru ofert i udzielono dotacji następującym podmiotom:

  • dotację w kwocie 7 000,00 zł otrzymało Stowarzyszenie Miłośników Sportu Włodawa, Suszno, ul. Sezamowa 2, 22 – 200 Włodawa na realizację zadania: Szkolenie, organizacja i udział w turniejach w sekcji tenis stołowy;
  • dotację w kwocie 7 000,00 zł otrzymał Międzyszkolny Klub Sportowy „Mechanik” Włodawa, A. F. Modrzewskiego 24, 22 – 200 Włodawa na realizację zadania: Szkolenie, organizacja i udział w zawodach w sekcji kickboxing.

Warunkiem zlecenia zadania i otrzymania dotacji jest podpisanie umowy o wsparcie realizacji zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu z Powiatem Włodawskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu we Włodawie.