ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 28
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych
na terenie województwa lubelskiego

Treść: Rozporządzenie WL Nr 28