(7 października) W piątkowe popołudnie oficjalnie otwarto przebudowaną drogę powiatową przebiegającą przez Kosyń. Inwestycję bardzo mocno wsparło nadleśnictwo Sobibór, a jego szef, nadleśniczy Dariusz Filipczak zapowiedział, że to dopiero początek „drogowej” współpracy samorządów z leśnikami.

Droga powiatowa biegnąca przez Kosyń (gm. Wola Uhruska) łączy drogi wojewódzkie nr 812 z nr 816. Jak mówił obecny na uroczystości Starosta Włodawski Andrzej Romańczuk, trasa ta w niedalekiej przyszłości może bardzo mocno nabrać na znaczeniu, bo po zakończeniu wojny w Ukrainie lokalne władze planują nasilenie lobby na rzecz budowy stałego przejścia granicznego Zbereże – Adamczuki, do którego droga ta ma prowadzić. Po nim głos zabrał Marcin Romanowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. On z kolei akcentował, jak ważna dla dobra lokalnej społeczności jest współpraca samorządów i ich wsparcie ze strony rządu. Na koniec  Dariusz Filipczak, Nadleśniczy Nadleśnictwa Sobibór podkreślił, że to nie koniec współpracy, a dopiero jej początek i w najbliższej przyszłości gminy i powiat będą mogły liczyć na kolejne wsparcie ze strony Lasów Państwowych.

Symbolicznego otwarcia drogi i przecięcia wstęgi dokonali: gospodarz: Andrzej Romańczuk – Starosta Włodawski, Marcin Romanowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Dariusz Filipczak – Nadleśniczy Nadleśnictwa Sobibór, Tomasz Korzeniewski – Wicestarosta Włodawski, Adam Panasiuk i Marian Kupisz – Członkowie Zarządu Powiatu we Włodawie, Jan Łukasik – Wójt gminy Wola Uhruska, Marcin Łopacki – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych we Włodawie, Zdzisław Dąbrowski – Sołtys Kosynia, oraz Piotr Łagowiec reprezentujący wykonawcę inwestycji, czyli Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Lubartowie. Uroczystego poświęcenia dokonał proboszcz parafii w Kosyniu, ks. Jacek Pietrucha.