Zadanie pn. Przebudowa parkingu przy Przychodni Zdrowia we Włodawie, zostało w całości sfinansowane ze środków własnych powiatu, kosztuje 159 tys. zł. Zakres prac obejmował: rozbiórkę istniejących elementów parkingu, wykonanie nowej nawierzchni i opaski odwadniającej budynku.

Powstały tam 43 miejsca postojowe o szerokości 2,5 m, w tym jedno dla niepełnosprawnych o szerokości 3,6 m.

Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe STYL-BUD z Kulczyna.