Stowarzyszenie „Bramy pamięci Włodawa-Sobibór” uzyskało grant na realizację projektu „Włodawa – Sobibór. Miejsce Pamięci i Edukacji”, zakładającego przygotowanie programu dla pilotażowej wizyty edukacyjnej dla młodzieży szkół powiatu włodawskiego w Muzeum-Zespole Synagogalnym we Włodawie oraz w Muzeum w Sobiborze.

Realizując projekt klasy ze szkół włodawskich (SP nr 2, SP 3 i „Modrzaka”) wzięły w dniach  17,  21 i 23 września  udział w lekcjach muzealnych. Choć w nazwie Muzeum i Miejsce Pamięci w Sobiborze występuje słowo „muzeum” to jest ono przede wszystkim Miejscem Pamięci ofiar jednej z największej zbrodni w dziejach ludzkości. 10 listopada w sali konferencyjnej włodawskiego starostwa miało miejsce krótkie podsumowanie projektu.

Choć od zakończenia II wojny światowej minęło kilkadziesiąt lat, to jednak jej skutki zmuszają człowieka do szukania odpowiedzi na pytania: dlaczego kilkuwiekowa historia społeczności żydów włodawskich dobiegła końca w Sobiborze? Dlaczego do tego doszło i jak było możliwe? Dlaczego człowiek zdolny jest popełniać tak straszne zbrodnie i czemu to, co się wydarzyło, jest wciąż ważne dla kolejnych pokoleń? Do „Sobiboru” pojechaliśmy nie tylko po to, aby zdobyć wiedzę na temat historii obozu i zagłady Żydów oraz zrozumieć dlaczego doszło w tym miejscu do ludobójstwa. Wizyta na terenie byłego obozu była również okazją do zadania sobie pytania o to, jak ja bym się w „takiej” sytuacji zachował. Jak powinienem postępować, by to się nie powtórzyło – mówi Mariusz Czuj, nauczyciel historii ZSZ nr 1 i II LO we Włodawie.

Na m.in. takie pytania, wspólnie z edukatorami i opiekunami próbowała odpowiedzieć młodzież szkół włodawskich biorąca udział w tym projekcie. Wizyta w perspektywie długofalowej miałaby się stać cyklicznym wydarzeniem wpisanym do planu pracy szkół z powiatu. Choć we Włodawie i w Sobiborze są miejsca upamiętniające ludność żydowską, brakuje działań mających na celu edukację i upowszechnienie wiedzy na temat wielokulturowej historii Włodawy i okolic. Stąd zapewne takich wizyt edukacyjnych będzie więcej.

W sumie w projekt było zaangażowanych bezpośrednio 170 osób. Koordynatorem był Mariusz Czuj – wiceprezes Stowarzyszenia Bramy Pamięci Włodawa – Sobibór. Program finansowany został przez Fundację Ledor Wador i Fundację Forum Dialogu.

Organizatorzy składają podziękowania dyrektorom szkół SP 2, SP 3, ZSZ Nr 1 i II LO i uczniom, Muzeum – Zespołowi Synagogalnemu we Włodawie: dyrektor Anicie Lewczuk vel Leoniuk, Agnieszce Ignatiuk, Kamilli Tokarskiej i pracownikom muzealnym oraz kierownikowi i edukatorom z Muzeum i  Miejsca Pamięci w Sobiborze: kierownikowi Tomaszowi Oleksy-Zborowskiemu i edukatorom Justynie Torbicz i Łukaszowi Kukawskiemu oraz staroście Andrzejowi Romańczukowi i burmistrzowi miasta Wiesławowi Muszyńskiemu.