(13 września) Na ponad 6 mln zł opiewają umowy na remont dróg powiatowych w gminie Hańsk. Umowę w tej sprawie podpisali we włodawskim starostwie: wicestarosta Tomasz Korzeniewski i członek zarządu Adam Panasiuk oraz ze strony wykonawcy – Piotr Łagowiec – dyrektor Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Lubartowie, w obecności m.in. wójta gminy Hańsk – Marka Kopieniaka, przewodniczącego Rady Powiatu we Włodawie – Romualda Prylla, dyrektora ZDP we Włodawie – Marcina Łopackiego i nadleśniczego Nadleśnictwa Sobibór – Dariusza Filipczaka.

Umowy dotyczą remontu drogi powiatowej Nr 1721L Dubeczno – DW 812 realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego “Modernizacja drogi powiatowej Nr 1721L Dubeczno – DW 812” oraz remontu drogi powiatowej Nr 1728L w m. Osowa realizowany w ramach zadania inwestycyjnego “Modernizacja drogi powiatowej Nr 1728L w m. Osowa”.

Pierwsza umowa na 4,5-km odcinek drogi Dubeczno – DW 812 opiewa na kwotę 5 mln 717 tys. zł. Środki z Funduszu Leśnego to ponad 4 mln zł, co stanowi 77% inwestycji. Resztę odłożą po połowie – powiat i gmina Hańsk. Drugi odcinek, 650-metrowy w Osowie będzie kosztował 545 tys. zł, zaś środki z Funduszu Leśnego to 85% inwestycji.

Warto dodać, że te drogi przebiegają przez tereny leśne należące do Nadleśnictwa Sobibór, stąd też decyzja Lasów, aby uruchomić środki z budżetu jednostki i przeznaczyć na remont dróg.

Prace przy remontach obu dróg ruszą jeszcze w tym miesiącu, a zakończone mają być w ciągu trzech miesięcy.