Pierwsze drogi na obiekcie scaleniowym Babsk, Nowe Załucze, Wola Wereszczyńska i Zawadówka już gotowe do użytku. W dniu 5 października komisja przy obecności starosty Andrzeja Romańczuka, członków Zarządu Powiatu Adama Panasiuka i Mariana Kupisza, inspektora nadzoru, przedstawicieli wykonawcy PRD Lubartów oraz członków Rady Uczestników Scalenia dokonali odbioru 3 km dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej, tj. drogi gminnej nr 104348L Nowe Załucze – Babsk (ok. 1,9 km) oraz drogi gminnej nr 104345L w Babsku (ok. 1,1 km).

Cieszy nas niezmiernie ta inwestycja, która, nie ukrywam, była dla nas wyzwaniem. Ze względu na szerokość pasa i znajdującej się w pasie infrastruktury teletechnicznej jezdnie musiały być ograniczone do szerokości 4-4,5 m, zastosowano też mijanki. Najważniejsze jednak, że udało nam się wybrać wykonawcę i skutecznie zrealizować inwestycję, gdyż były obawy, że pieniędzy nie wystarczy, aby na całej długości wykonać nawierzchnię bitumiczną. Niewątpliwie wykonane drogi bardzo ułatwią życie mieszkańcom, a zwłaszcza miejscowym rolnikom, gdyż znacznie skrócone zostały dojazdy do pól – mówi koordynator scaleń Adam Panasiuk.

Kolejne odbiory dróg poscaleniowych na tym obiekcie  dokonane zostaną jeszcze w tym roku.

Przed:

Po: