Święto niepodległości we Włodawie obchodzono bardzo patriotycznie. Było wyjątkowo dużo delegacji, w tym władze powiatu i miasta. Uroczystości zorganizowane przez powiat uświetniła obecność kompanii 19 Chełmskiego Dywizjonu Artylerii Samobieżnej.

Dzień wcześniej (10 listopada) 1 Włodawscy hercerze zorganizowali przy włodawskim czworoboku akcję “Ogień Niepodległości”. Były tam pieśni patriotyczne i opowieści przy gitarze i ognisku.

Główne piątkowe uroczystości rozpoczęła msza św. w kościele pw. NSJ we Włodawie. Po mszy kilkanaście pocztów sztandarowych wraz z klasą mundurową oraz żołnierzami i licznymi delegacjami przemaszerowało przez miasto pod pomnik T. Kościuszki przy al. Piłsudskiego. Na czele kolumny szła orkiestra dęta. Tam po przemówieniu przewodniczącego Rady Powiatu Romualda Prylla miał miejsce Niepodległościowy Apel Pamięci. Następnie około stu delegacji złożyło wieńce i wiązanki kwiatów pod pomnikiem. Wśród nich jako pierwsza była delegacja powiatu ze starostą i wicestarostą. Na koniec, po defiladzie żołnierzy z Chełma, w sali kina można było obejrzeć krótki program artystyczny w wykonaniu uczniów I LO we Włodawie oraz wychowanków MDK-u.

W sobotę, tydzień wcześniej, w ramach obchodów wielu włodawian uczestniczyło w XV Przeglądzie Piosenki Żołnierskiej. Owacjom dla wykonawców zawsze lubianych żołnierskich melodii nie było końca.