Starosta Włodawski Adam Panasiuk podpisał umowę z prezesem Konsorcjum Firm: Pref Bet Wytwórnia Mas Bitumicznych, Betonu i Prefabrykatów na przebudowę ponad czterokilometrowego odcinka drogi Zahajki – Lipówka. Obecny podczas podpisania był również Marcin Łopacki – dyrektor ZDP we Włodawie. Zwycięska oferta opiewała na kwotę 5 mln 861 tys. zł.

Każdy odcinek przebudowy czy remontów dróg w naszym powiecie nas cieszy – mówi starosta A. Panasiuk. – Cieszy mnie zwłaszcza fakt, że udało nam się pozyskać ponad 3,5 mln zł z Polskiego Ładu. Jestem przekonany, że te kolejne miliony pozyskane na drogi w powiecie włodawskim nie są ostatnimi. Jednocześnie zdaję sobie sprawę z faktu, że potrzeb w tej materii jest bardzo dużo, a pieniędzy na wkład własny niewiele. A choć już od maja nie będę bezpośrednio odpowiedzialny za powiat, to na pewno będę się starał – jako wójt – jak najściślej współpracować dla dobra całej lokalnej społeczności.

Modernizacja drogi powiatowej Nr 1621L DW 812 – Zahajki – Lipówka obejmuje prace modernizacyjne na odcinku o długości – 4.246 m. Zakres robót obejmuje m.in.:  wykonanie wyrównania istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną o grubości 4 cm, wykonanie nowej warstwy ścieralnej o grubości 4 cm, wykonanie zjazdów tłuczniowych, wymianę przepustów pod koroną drogi oraz wykonanie pobocza gruntowego. Koszty: roboty budowlane – 3.637.716,27 zł, nadzór inwestorski – 6.888,00 zł. Razem: 3.644.604,27 zł. Dofinansowanie z Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych  – 3.564.961,94 zł.  Wykonawca: Pref-Bet Wytwórnia Mas Bitumicznych, Betonu i Prefabrykatów Spółka z o.o., Pawłów, ul. Lubelska 80, 22-170 Rejowiec Fabryczny. Termin wykonania: 15 października 2024 r.