(12 maja) Funkcjonariusze i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej we Włodawie wraz ze strażakami Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu włodawskiego obchodzili Dzień Strażaka. W uroczystościach wziął udział m.in. starosta włodawski – Mariusz Zańko oraz wicestarosta – Piotr Gorgol.

Po uroczystej mszy św. w intencji strażaków w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego we Włodawie odbył się przemarsz ulicami miasta pocztów sztandarowych i pododdziałów do Komendy Powiatowej PSP we Włodawie. Zwieńczeniem obchodów Dnia Strażaka był uroczysty apel na placu wewnętrznym Komendy PPSP.

W okolicznościowym przemówieniu bryg. Robert Barszczewski – komendant PPSP we Włodawie oraz dh. Franciszek Gruszkowski  – Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP przywitali wszystkich zaproszonych oraz podsumowali najważniejsze wydarzenia minionego roku oraz docenili ciężką i oddaną służbę strażaków z powiatu włodawskiego.

W trakcie uroczystości nastąpiło wręczenie następujących awansów:

Komendant Główny PSP nadał stopnie: aspiranta sztabowego – st. asp. Łukasz Kochoń; starszego aspiranta – asp. Tomasz Bajuk; aspiranta – mł. asp. Paweł Czoboda, mł. asp. Jakub Gołąb, mł. asp. Radosław Sielaszuk; starszego ogniomistrza – ogn. Tadeusz Ignatiuk, ogn. Marcin Polak, ogn. Cezary Zdolski; ogniomistrza – mł. ogn. Norbert Zdolski; starszego sekcyjnego – sekc. Jakub Jaglewicz; starszego strażaka – str. Kacper Staszewski.

Oprócz wręczenia awansów podczas uroczystości wręczono również odznaczenia dla strażaków i druhów powiatu włodawskiego.

Uroczystości zakończyły się przemówieniami ze strony zastępcy lubelskiego komendanta wojewódzkiego st. bryg. Marka Chwalczuka, starosty włodawskiego – Mariusza Zańko, prezesa Zarządu ZOSP RP – druha F. Gruszkowskiego oraz innych zaproszonych osób.

Dzisiejsze święto to doskonała okazja do złożenia wszystkim włodawskim strażakom serdecznych podziękowań za Wasz całoroczny trud, wielkie poświęcenie i pełen profesjonalizm, jaki wkładacie w swoją służbę. Jako Strażacy jesteście obdarzani wielkim szacunkiem. Jest to jednak służba niezmiernie odpowiedzialna i często skrajnie niebezpieczna. Włodawscy strażacy należą zdecydowanie do tych najlepszych nie tyko w województwie, ale i w kraju. Bowiem służba strażacka jest dla Was powołaniem, misją i przeznaczeniem – mówił m.in. M . Zańko.

Obchody zakończyły miłe słowa komendanta skierowane do wszystkich uczestników święta.

Fot. KPPSP we Włodawie