1,5 miliona zł na instalację tlenową dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włodawie ! Tlen medyczny w walce z covid-19!
Trwają prace związane z budową instalacji tlenowej przy SPZOZ we Włodawie. Uruchomienie systemu planowane jest w styczniu nowego roku. Sama realizacja tej inwestycji możliwa jest dzięki zaangażowaniu starosty włodawskiego i przychylności wojewody lubelskiego.
Włodawska lecznica – dzięki wybudowanemu 10-tonowemu zbiornikowi na tlen medyczny wraz ze stanowiskami do napełniania butli, czy metrami instalacji tlenociągów w budynku (wyposażonej w 60 punktów poboru tlenu) – stanie się samowystarczalna w zapewnieniu tlenoterapii potrzebującym pacjentom!

Zdaniem starosty Andrzeja Romańczuka – Czas jest tu decydujący, dlatego tak nam zależy, aby cały proces realizacji tej inwestycji poszedł jak najsprawniej. Przy tej okazji serdecznie dziękuję panu wojewodzie za zaangażowanie w pomoc i uczynienie tej inwestycji realną.