Premier Morawiecki we Włodawie

(1 lipca) Po południu z wizytą we Włodawie gościł premie rządu – Mateusz Morawiecki. Wręczył samorządowcom symboliczne czeki w ramach pomocy z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Powiat włodawski otrzymał ponad 2 mln zł.

Premiera rządu witał starosta włodawski – Andrzej Romańczuk, który dziękując mu za przybycie powiedział m.in. Powiat włodawski, choć jeden z mniejszych na mapie kraju i Lubelszczyzny, to jednak jest wielki w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Są to głównie pieniądze pochodzące z Unii Europejskiej, jednak znaczna ich część pochodzi z pomocy rządowych projektów. Włodawa i cała ziemia włodawska zawdzięcza swój sukces przede wszystkim pracowitości i zaradności swoich mieszkańców. Nie bez znaczenia jest także urok tego powiatu, w ramach którego leży Poleski Park Narodowy oraz najpiękniejszy odcinek dzikiej rzeki Bug. Jesteśmy także powiatem granicznym, wrotami Europy, początkiem Unii Europejskiej – jak niektórzy mówią. Bardzo nam jednak zależy na tym, by otworzyć się na wschód, by wreszcie marzenia wielu się spełniły i uruchomiono na naszym obszarze stałe przejście graniczne.

Z kolei premier M. Morawiecki w swoim wystąpieniu nawiązał przede wszystkim do licznych sukcesów swojego rządu. Wspomniał też w czterech historiach o spotkaniach z mieszkańcami, które dodają mu otuchy i wskazują, że działania jego rządu idą w dobrym kierunku. Życzył samorządom, by spożytkowały te pieniądze na najbardziej potrzebne mieszkańcom inwestycje.

Promesy odebrali w większości gospodarze gmin.

Do powiatu włodawskiego trafił ponad 2 mln zł, do miasta Włodawy ponad 1,3 mln zł, po milionie do Urszulina i Hańska, Wola Uhruska uzyska ponad 900 tys. zł, gm. Włodawa prawie 800 tys. zł, Hanna prawie 600 tys. zł i po pół mln zł – Wyryki i Stary Brus.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych zakłada pomoc gminom i powiatom, które mają problem z wkładem własnym do inwestycji. Dlatego rząd chce przekazać samorządom środki na realizację dowolnych zadań inwestycyjnych, np. na remonty, wodociągi, szkoły, przedszkola, szpitale, chodniki czy domy pomocy społecznej, a także na inne lokalne działania. Jest to szczególne wsparcie dla samorządów w czasie wychodzenia z kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa.

Wysokości dofinansowań wynikają z relacji wydatków majątkowych i zamożności poszczególnych gmin i powiatów.