Przebudowa boisk szkolnych z częścią lekkoatletyczną przy ZSZ Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcącym we Włodawie w Powiecie Włodawskim.

W ramach projektu powstały 3 boiska o nawierzchni poliuretanowej oraz bieżnia 4-torową zakończona skocznią do skoku w dal.

W zakres projektu wchodziło wykonanie boisk szkolnych przeznaczonych do do gry w koszykówkę, siatkówkę oraz boiska uniwersalnego; a także urządzeń lekkoatletycznych: bieżni i skoczni; odwodnienia; ciągów pieszych; ogrodzenia; zieleni; dokumentacji powykonawczej.

Boiska mają łączne wymiary 70×23 m, bieżnia mierzy zaś 120 m (wraz ze skocznią w dal)

Całkowita wartość inwestycji: 819 180,00 PLN
Kwota dofinasowania ze środków FRKF: 348 700,00 PLN

Inwestycja dofinasowana przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2017.

Więcej informacji na temat dofinasowań udzielanych przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) znajduje się na stronie internetowej www.msport.gov.pl