W połowie października odebrano i oddano do użytku przebudowany prawie 4,4 km odcinek drogi powiatowej Nowy Holeszów – Holeszów (gmina Hanna). Remont tej drogi wykonała firma B.G. Construction z Wólki Tarnowskiej.

Na odcinku drogi została wykonana nowa nawierzchnia bitumiczna. Przebudowano także skrzyżowanie z drogą powiatową oraz drogą gminną. Droga została wyposażona w oznakowanie pionowe i poziome.

Przebudowa drogi została sfinansowana w połowie przez rządowy Fundusz Dróg Samorządowych, a w połowie przez powiat włodawski (25%) i gminę Hanna (25%).