W Stulnie (gm. Wola Uhruska) kosztem bez mała 1,5 mln zł wyremontowano prawie 1,5 km odcinek drogi. W ciągu trzech miesięcy zrobiono nową nawierzchnię, przebudowano zjazdy, wykonane zostały metrowe pobocza z tłucznia wraz z przywróceniem geometrii poboczy i skarp w pasie drogi.

Cel projektu: Zwiększenie dostępności do placówki publicznej i wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Stulno poprzez przebudowę
drogi powiatowej nr 1722L przez wieś Stulno o łącznej długości 1488 m.
Planowane efekty operacji: Realizacja operacji przyczyni się do rozwoju sieci osadniczej miejscowości Stulno. Zwiększenie nośności jezdni,
umożliwiającej ruch maszyn ciężkich, spowoduje wzrost dochodowości w gospodarstwach rolnych jak również wpłynie na rozwój działalności
pozarolniczej. Przebudowa drogi i poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej nie tylko obszaru
przylegającego do inwestycji ale też obszaru całej gminy Wola Uhruska i gmin ościennych. Przebudowa drogi zachęci do częstszego korzystania przez turystów z wyznaczonego przy drodze szlaku rowerowego Lublin -Wola Uhruska oraz z przylegającego szlaku rowerowego Green Velo.

Całkowity koszt tego zadania to: 1 483 816,75 zł, z czego:
dofinansowanie EFRROW – 944 152, 60 zł,
udział finansowy powiatu włodawskiego – 269 832,08 zł,
i gminy Wola Uhruska – 269 832,08 zł.
Gwarancja obejmuje okres 84 miesięcy.