Informujemy o przedłużeniu czasowego zakazu przebywania w 12 miejscowościach powiatu włodawskiego:

1. SOBIBÓR, gm. Włodawa
2. ORCHÓWEK, gm. Włodawa
3. WŁODAWA, m. Włodawa
4. SUSZNO, gm. Włodawa
5. SZUMINKA, gm. Włodawa
6. RÓŻANKA, gm. Włodawa
7. STAWKI, gm. Włodawa
8. PAWLUKI, gm. Hanna
9. DOŁHOBRODY, gm. Hanna
10. HANNA, gm. Hanna
11. KUZAWKA, gm. Hanna
12. JANÓWKA, gm. Hanna

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym (…)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie uzbrojenia Straży Granicznej