Niezbyt optymistyczne wnioski w swoim “Raporcie o stabilności systemu finansowego. Wydanie specjalne: skutki pandemii COVID-19” podaje Narodowy Bank Polski.

“Skala szoku makroekonomicznego związanego z pandemią COVID-19 istotnie podnosi prawdopodobieństwo wystąpienia problemów z obsługą długu w większości kategorii kredytów. Jednocześnie – z uwagi na spodziewane, ale niepewne co do swej skali – straty kredytowe pojawiło się ryzyko nadmiernego ograniczenia dostępności kredytu (credit crunch). Może ono mieć niekorzystny wpływ na sferę realną gospodarki i w konsekwencji także na system finansowy” – czytamy w raporcie

W ostatnim czasie widzimy spadek podaży kredytów dla przedsiębiorstw.Odsetek zaakceptowanych kredytów dla przedsiębiorstw także spadł.Ograniczenie dostępu do finansowania mogą odczuć przede wszystkim gałęzie i przedsiębiorstwa o słabej sytuacji finansowej oraz te bardziej wrażliwe na skutki pandemii.

Miejmy nadzieję, że najbliższe miesiące przyniosą ożywienie na rynku kredytowym.

Polecamy zapoznać się z raportem: https://www.nbp.pl/systemfinansowy/rsf062020.pdf

Raport o stabilności systemu finansowego