Zakres robót:

– wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego (grubość warstw łączna 9 cm) na odcinku 4300m

– wykonanie poszerzenia nawierzchni na całym odcinku do 5,5 m

– wykonanie podbudowy z kruszywa na całym odcinku

– wykonanie zjazdów na drogi publiczne i leśne

Koszty:

Roboty budowlane – 5.717.409,97 zł

Nadzór inwestorski  – 14.508,00 zł

Dokumentacja projektowa – 36.900,00 zł

Tablica informacyjna – 1.045,50 zł

Razem: 5.769.863,47 zł

Dofinansowanie:

Dofinansowanie z Funduszu Leśnego  – 4.000.000,00 zł

Gmina Hańsk – 884.000,00 zł

Powiat Włodawski – 885.863,47

Wykonawca:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A.