Pierwsze drogi poscaleniowe w Nowym i Starym Brusie już są odebrane i służą mieszkańcom. Kolejne pojawią się już niebawem, gdyż we wtorek Powiat Włodawski podpisał umowy z wykonawcami, tj. firmą MURPOL z Hańska i DROGMOST z Mokrego pod Zamościem. Powiat reprezentowali: starosta Andrzej Romańczuk i członek zarządu Adam Panasiuk, w obecności wójta Pawła Kołtuna.

Bardzo się cieszę, że udało nam się znaleźć wykonawców, gdyż obecnie ze względu na inwestycje realizowane w tym roku ze środków Polskiego Ładu i Funduszu Dróg Samorządowych znalezienie wykonawcy nie jest zadaniem łatwym. Z cen ofertowych jesteśmy zadowoleni, gdyż, choć okazały się wyższe o prawie 900 tys. zł od kosztorysowych, to jednak z pomocą gminy Stary Brus byliśmy w stanie podpisać umowy z wykonawcami. Dzięki dotacji gminy nie musieliśmy obniżać standardów wykonania dróg. Powiat ma możliwość zwiększenia kwoty pomocy i taką procedurę przeprowadzi, jednak dla płynności inwestycji na ten moment musieliśmy podeprzeć się pomocą finansową gminy – mówi Adam Panasiuk, odpowiadający za scalenia w powiecie włodawskim.

W ramach robót zaplanowanych na bieżący rok zostanie wykonanych 4,5 km dróg z płyt betonowych z uzupełnieniem tłuczniowym, 2,3 km dróg tłuczniowych, 3 włączenia bitumiczne do drogi wojewódzkiej oraz zostanie oczyszczony rów na długości 1,4 km. Łączny koszt zaplanowanych do wykonania robót z uwzględnieniem dotacji gminy Stary Brus to 4.665.216,30 zł. Przypomijmy, że w zeszłym roku w Nowym i Starym Brusie w ramach zagospodarowania poscaleniowego wykonał 1,3 km dróg bitumicznych, 3,5 km dróg tłuczniowych oraz wyprofilował 7,9 km dróg gruntowych.

Inwestycję wykonano w ramach operacji “Scalenie gruntów wsi Nowy Brus, Stary Brus, Laski Bruskie w gminie Stary Brus”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania – “Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” – objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Koszt inwestycji: 4.665.216,30 zł
W tym środki UE: 2.410.417,66 zł
W tym środki Budżetu Państwa: 1.377.769,34 zł