W dniu 12 lutego starosta włodawski Adam Panasiuk zorganizował spotkanie informacyjne w sprawie obwieszczenia decyzji zatwierdzającej projekt scalenia dla obrębów Kaplonosy i Kaplonosy-Kolonia (o łącznej powierzchni 1661 ha). W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Wojewódzkiego Biura Geodezji i Urządzania Terenów Rolnych w Lublinie w osobach z-cy dyrektora Bartosza Czecha i Doroty Popławskiej, kierownik Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego we Włodawie Izabella Ostrowska, jak również kierujący pracami zespołu geodetów Jerzy Chudziutko. Starosta Panasiuk, który przed objęciem funkcji starosty bezpośrednio koordynował pracami scaleniowymi w powiecie, podziękował poprzedniemu staroście Andrzejowi Romańczukowi, który dokonał wszczęcia postępowania scaleniowego, zespołowi geodetów, a przede wszystkim mieszkańcom:

Odniosłem bardzo miłe wrażenie ze spotkań z uczestnikami scalenia. Wszystkie zebrania były bardzo merytoryczne, spokojne, bez zbędnych emocji, a wszelkie nieporozumienia rozwiązywano błyskawicznie. Dowodem jest tylko jedno zastrzeżenie, które w trakcie zostało wycofane. To ważne, gdyż udało nam się w dość krótkim czasie przeprowadzić całe postępowanie scaleniowe. Taka atmosfera pracy należy do rzadkości. Widać, że mieszkańcom zależy bardzo na rozwiązaniu wszelkich problemów ewidencyjnych, jak również na szybkim uruchomieniu zagospodarowania poscaleniowego. Już rozpoczęliśmy przygotowania do postępowania przetargowego, które zostanie ogłoszone jeszcze w lutym. To ważne, bo im wcześniej ogłosimy przetarg, to możemy liczyć na lepsze oferty cenowe. Jestem przekonany, że już wiosną ruszą prace drogowe, a ich zakres jest olbrzymi – mamy do wydatkowania prawie 10 mln zł!!!

W ramach zagospodarowania poscaleniowego w tym roku planuje się wybudować ponad 18 km dróg, w tym 4,3 km dróg bitumicznych, pozostałe drogi będą o nawierzchni tłuczniowej i żwirowej.