Przedstawiamy Państwu skrótowe zasady wykonywania testów w kierunku wykrycia wirusa SARS-CoV-2 oraz ścieżki postępowania dla pacjentów z łagodnymi objawami lub pacjentów bezobjawowych z rozpoznanym COVID-19.

KLIK: Schematy zlecania testów na koronowirusa
 
Aby wykonać test należy kontaktować się zawsze telefonicznie z lekarzem rodzinnym (POZ)!
– Lekarz rodzinny po zakwalifikowaniu pacjenta do badania wystawi zlecenie wykonania testu oraz poinformuje pacjenta o konieczności udania się do mobilnego punktu pobrań.
– Jeżeli pacjent nie może udać się do mobilnego punktu pobrań (pacjent niesamodzielny) – lekarz rodzinny przekaże informację do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej o zasadności zlecenia wykonania takiego testu w warunkach domowych. WSSE wówczas umawia i wysyła karetkę “wymazową” do pacjenta.
 
Ponadto informujemy, że Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna może zlecić wykonanie testów w kierunku SARS-CoV-2, ale tylko osobom przebywającym w kwarantannie oraz ich współdomownikom (również przebywającym w kwarantannie), które miały kontakt z potwierdzonym przypadkiem zarażenia.
 
Można również wykonać testy odpłatnie na żądanie, m.in. w Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie we Włodawie, więcej info:
http://spzoz.wlodawa.pl/koronawirus/320-mobilny-punkt-pobran-wymazow-covid-19