W wybranych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie całego kraju zostały uruchomione dyżury o określonej specjalizacji.

Jeżeli potrzebujesz porady specjalisty z jednej z konkretnej dziedziny, możesz zarejestrować się na wybrany dyżur specjalistyczny – niezależnie od swojego miejsca zamieszkania.
W powiecie włodawskim nie utworzono punktów specjalistycznych, ale możesz skorzystać z tej formy pomocy zdalnie.
W celu umówienia wizyty skorzystaj ze strony do zapisów https://np.ms.gov.pl/zapisy

Więcej informacji na stronie
https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc/skorzystaj-z-nowych-dyzurow-specjalistycznych-w-2023-roku
Lista dyżurów specjalistycznych
https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc/dyzury-specjalistyczne