20 maja w Urzędzie Miejskim we Włodawie odbyło się spotkanie związane z planowaną rewitalizacją linii kolejowej nr 81 Chełm-Włodawa.
Wśród obecnych byli przedstawiciele Powiatu Włodawskiego: wicestarosta Piotr Gorgol oraz członek zarządu powiatu Wiesław Holaczuk.
Wicestarosta zwrócił uwagę na ważną sprawę pod kątem rozwoju turystyki i promocji powiatu – możliwe usytuowanie przystanków w samym sercu Okuninki.
W. Holaczuk wspomniał także, że jest to szansa, na jakże istotny dla naszego regionu, rozwój gospodarczy. Dlatego też warto uruchomić zarówno linie pasażerskie, jak i towarowe.
Realizacja projektu jest możliwa dzięki rządowemu Programowi Kolej+. Nabór zgłoszeń do I etapu programu zakończył się już w 2020 r., zaś realizację projektu zaplanowano do 2029 r.