17 października 2022 r. o godz. 10:30 w sali konferencyjnej w Starostwa Powiatowego we Włodawie, al. Piłsudskiego 24, 22-200 Włodawa, odbędzie się spotkanie informacyjno – konsultacyjne dla podmiotów publicznych z terenu powiatu włodawskiego.

Tematem spotkania będzie wdrożenie wymagań z art. 6 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej, komuniakcyjno-informacyjnej, cyfrowej oraz procesu skargowego.

Spotkanie przeprowadzą pracownicy Oddziału Lubelskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.