Starosta Włodawski Andrzej Romańczuk
oraz Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego we Włodawie
zapraszają przedstawicieli Organizacji Pozarządowych z Powiatu Włodawskiego
na bezpłatne spotkanie informacyjno – szkoleniowe
pt. „Obowiązki NGO”,
które odbędzie się 20 grudnia 2021 r. o godzinie 10:00
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Włodawie, al. J. Piłsudskiego 24.

Tematyka spotkania:

  1. NGO a Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – nowe obowiązki fundacji
    i stowarzyszeń zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i terroryzmowi;
  2. zapoznanie z podstawowymi aktami prawnymi, regulującymi wymogi sprawozdawczości finansowej dla NGO;
  3. sprawozdawczość i jawności organizacji i jej finansów;
  4. przedstawienie podstawowych zasad zamknięcia roku obrachunkowego w organizacji pozarządowej i sporządzenia sprawozdania finansowego;
  5. zasady podpisywania i wysyłania deklaracji/zeznań skarbowych/sprawozdawczości finansowej w NGO;

Spotkanie poprowadzi:

Pan Rafał Brus – kluczowy doradca w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzonym przez Stowarzyszenie “Modrzew” w Świdniku. OWES jest jest jednostką wspierającą rozwój przedsiębiorczości społecznej. Stowarzyszenie “Modrzew” udziela kompleksowego wsparcia rozwoju ekonomii społecznej w subregionie lubelskim, między innymi w powiecie włodawskim.

Więcej informacji można uzyskać
pod nr telefonu 82 572 56 90 w. 131,
lub e-mailem: kultura@powiat.wlodawa.pl.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu