Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Lublinie, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zaprasza na bezpłatne spotkanie online „Sytuacja makroekonomiczna w Polsce oraz wsparcie dla przedsiębiorców w 2022 roku”, które odbędzie się 9 lutego 2022 r. w godzinach 11:00 – 12:30.

Spotkanie będzie szansą na pozyskanie wiedzy na temat tego:

1)    –  jaki wpływ na gospodarkę mają inflacja i stopy procentowe oraz jakie są prognozy na przyszłość w tym zakresie;

2)    – w jaki sposób można ubiegać się o pożyczkę antyinflacyjną;

3)    – jakie formy wsparcia przedsiębiorców są dostępne w BGK.

Agenda oraz pozostałe szczegóły znajdują się w Zaproszenie

Zainteresowani udziałem w spotkaniu, proszeni są o wysłanie informacji zwrotnej na adres mailowy: marlena.kania@bgk.pl do 7 lutego 2022 r.

W dniu wydarzenia można będzie dołączyć do spotkania poprzez kliknięcie w link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZThjOWZhNWQtZGU4Ny00NTI0LWE3OTgtNDA3ODA3ZjllNzM1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2229bb5b9c-200a-4906-89ef-c651c86ab301%22%2c%22Oid%22%3a%22cf92e72d-5de0-447d-a08f-b18685fe2df6%22%7d

Uczestnicy będą mogli logować się przez przeglądarkę internetową (zalecane to Google Chrome i Microsoft Edge) lub bezpośrednio w aplikacji Microsoft Teams zainstalowanej na komputerze.