(21 grudnia) Andrzej Romańczuk, starosta włodawski w obecności duchowieństwa, radnych, służb, dyrektorów powiatowych jednostek organizacyjnych i pracowników starostwa złożył wszystkim życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne.

W świąteczny nastrój wprowadzili wychowankowie Młodzieżowego Domu Kultury we Włodawie, śpiewając najpiękniejsze polskie kolędy. Wyjątkową dekorację oraz potrawy wigilijne przygotowała młodzież Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 i II LO we Włodawie.