Tytuł projektu: Stacja Sobibór – Dziedzictwo i Przyszłość

Źródło dofinansowania: Projekt finansowany z budżetu państwa w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych RP „Dyplomacja Publiczna 2022”

Wartość dofinansowania: 124 450,00 zł

Całkowita wartość projektu: 124 450,00 zł

Termin realizacji: 01.07.2022 – 15.12.2022

Projekt ma na celu edukację historyczną młodzieży polskiej i holenderskiej odnośnie czasów drugiej wojny światowej, a w szczególności tragedii Holocaustu, której wspólnym symbolem dla Polski i Holandii jest, leżący w granicach powiatu włodawskiego, nazistowski obóz koncentracyjny w Sobiborze. Podczas projektu młodzież będzie uczestniczyć w panelu prelekcji oraz warsztatów historycznych, na których poznają ważne wydarzenia oraz osoby związane z obozem zagłady w Sobiborze. Osią wszystkich działań podejmowanych w projekcie będzie próba odpowiedzenia sobie na pytanie dotyczące przyczyn i konsekwencji tragedii jakim był Holokaust. Młodzież w trakcie warsztatów będzie przybliżać sobie znane osobistości oraz opracowywać na tej podstawie wystawę o polskich i holenderskich obywatelach, którzy byli więźniami obozów koncentracyjnych.

Nadrzędnym celem projektu jest przyczynienie się do zmiany nastawienia do siebie obu społeczeństw, przełamanie panujących stereotypów, umożliwienie uczniom poznania innej kultury, nawiązanie kontaktów z rówieśnikami ze szkoły partnerskiej oraz wymiana doświadczeń nauczycieli co do sposobów nauczania młodzieży o tragedii Holokaustu w Polsce i Holandii. Młodzież biorąca udział w projekcie zaprezentuje także jakie działania podejmować w przyszłości, aby zachowywać pamięć o holokauście i spuściźnie osób których ta tragedia dotknęła.

Miejscem realizacji projektu będzie Polska: powiat włodawski (Włodawa, Sobibór).