W związku z wprowadzeniem na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 2 września 2021 r. stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego w 2021 r., właściwy wojewoda może przyznać (na wniosek):

• rekompensaty – podmiotom świadczącym usługi albo prowadzącym działalność gospodarczą na tym obszarze, w trybie z ustawy z dn. 29 września 2021 r. o rekompensacie dla podmiotów świadczących usługi albo prowadzących działalność gospodarczą;
• odszkodowania – wszystkim innym osobom i podmiotom, które poniosły straty, na podstawie ustawy z dn. 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela.

Szczegółowe informacje na temat niezbędnej dokumentacji, składania wniosków, warunków uzyskania rekompensat lub odszkodowań oraz wypłaty środków można znaleźć w BIP Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w zakładce „Dla Klienta”.

Osoby do kontaktu w sprawie rekompensat na terenie powiatu włodawskiego:


Gmina Włodawa
Marzena Kosior, tel. 82-57-21-234, e-mail: kultura@gmina-wlodawa.pl

Gmina Hanna
Urszula Grobelko, Tel. 83-37-98-636, e-mail: skarbnik@gminahanna.pl

Miasto Włodawa
Monika Grodzka, tel. 82-57-21-444; 82-57-21-555