(24 maja)  Starosta włodawski Mariusz Zańko wziął udział w uroczystościach z okazji święta 19. Chełmskiego Dywizjonu Artylerii Samobieżnej.

_

Uroczystości rozpoczęto Mszą św., po czym nastąpił przemarsz na plac apelowy, gdzie odbyły się główne obchody.
_

Starosta w swoim przemówieniu podkreślał, że dzisiejsze święto przypomina nam wszystkim o zaszczytnej roli służby żołnierskiej, w tym poświęceniu wojsk artyleryjskich oraz ważnych zadaniach wykonywanych przez tych wszystkich, dla których mundur żołnierski jest wielkim zobowiązaniem wobec Ojczyzny. Dziękuję za Wasze działania i obronę granic. To ważne, że Wojsko jest u nas obecne. Nowe jednostki to bezpieczeństwo, stabilizacja i rozwój.
_

Ostatnim punktem programu było odsłonięcie tablicy pamiątkowej 5. Dywizjonu Artylerii Konnej.