Starosta Włodawski wraz z Wójtem Gminy Włodawa spotkali się w Okunince z dowódcą estońskiej jednostki docelowej Żubr – Mikkem Pukkiem. Rozmawiano o  współpracy wojsk ochraniających wschodnią granicę Polski i UE z samorządem – tak powiatowym, jak i gminnym.

Nie mogło oczywiście zabraknąć podziękowań od samorządowców dla żołnierzy z Estonii. – Jest mi niezmiernie miło, że na ziemi włodawskiej możemy gościć żołnierzy państwa – członka tak NATO, jak i Unii Europejskiej. Tym bardziej się cieszymy, że żołnierze z Estonii, wspólnie z naszymi służbami bronią integralności naszych granic – mówił Starosta A. Romańczuk. W podobnym tonie wypowiadał się D. Semeniuk, Wójt Gminy Włodawa, który dodał, że zaprasza gości z Estonii również prywatnie po służbie, zwłaszcza w sezonie letnim do Okuninki.

Z kolei ppłk M. Pukk był żywo zainteresowany nie tylko współpracą z polskimi żołnierzami i samorządem, ale także wykazał się chęcią poznania polskich tradycji bożonarodzeniowych. Te tradycje opisał mu Starosta Włodawski. Ppłk M. Pukk jednocześnie bardzo dziękował za przychylność mieszkańców oraz stworzenie doskonałych warunków bytowych w Okunince.