W dniu 20 maja 2021 r. PAIH S.A. organizuje staż/szkolenie online (na platformie Zoom) dla partnerów regionalnych Agencji: COI/COIE, SSE, JST, parków technologicznych, głównie nowych pracowników zatrudnionych w ich strukturach.

Głównym celem stażu jest przekazanie uczestnikom standardów PAIH S.A. w zakresie obsługi inwestorów, budowy oferty inwestycyjnej, Generatora ofert, podnoszenia atrakcyjności miejsca itp., a także informacji dot. nowych specjalizacji Agencji związanych z internacjonalizacją polskich przedsiębiorstw. Szczegółowy program stażu w załączeniu.

program szkolenia online dla partnerów regionalnych_ 20.05.2021