(15 listopada) Starosta włodawski – Andrzej Romańczuk wraz z wicestarostą Tomaszem Korzeniewskim podpisali z Piotrem Łagowcem – dyrektorem oddziału chełmskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Lubartów S.A. umowę na przebudowę odcinka drogi w Kulczynie (gm. Hańsk). Firma ta zaoferowała w przetargu najniższą cenę – 4 mln 479 tys. zł. Podczas uroczystości obecny był wójt gminy Hańsk – Marek Kopieniak.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1624L Urszulin – Hańsk w Kulczynie obejmować będzie odcinek od km 8+300 do km 10+930 – czyli niecałe 3 km.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Lubartowa zaoferowało najniższą cenę 4 mln 479 tys. zł. Odejmując od tej kwoty 1,5 mln dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, samorząd powiatu włodawskiego oraz gmina Hańsk złożą się po ok. 1,5 mln zł.

Ta droga w Kulczynie będzie przebudowana na odcinku 2630 m, zostanie wykonane poszerzenie drogi do 6 m, zbudowane zostaną chodniki (dojścia do zatok autobusowych i peronów) – ok. 450 m długości i 2 m szerokości. Powstaną 4 zatoki autobusowe i 2 perony. Wykonawca wymieni 5 przepustów, pobocza gruntowe oraz postawi nowe oznakowania pionowe i poziome.

– Każde dofinansowanie naszych dróg nas cieszy – mówił podczas podpisywania umowy w starostwie  Andrzej Romańczuk, starosta włodawski. – Jestem przekonany, że firma, która wygrała przetarg jest gwarantem nie tylko dobrego, ale i szybkiego wykonania robót. Dobrze, że udało nam się znaleźć oferenta w rozsądnej cenie za wykonanie tego odcinka drogi. Bo trzeba pamiętać, że w obecnych inflacyjnych warunkach nie jest łatwo zmieścić się w zaplanowanych wydatkach. A wystarczających środków własnych najczęściej brak.