Niedawno Powiat Włodawski podpisał umowę z Zakładem Usługowym „Krecik” z Antopola  na budowę 1,2 km dróg o nawierzchni bitumicznej i profilowanie 3,5 km dróg gruntowych w Starym Brusie, Nowym Brusie i Laskach Bruskich.

11 sierpnia podpisano kolejną umowę, z firmą Pref-Bet z Pawłowa, należącą do konsorcjum B.G. Construction, zarządzanym przez Bogusława Kaletę z Wólki Tarnowskiej. – Przetarg podzielony był na dwie części, dlatego też mamy dwóch wykonawców. W obu przypadkach wykonanie nastąpi do końca bieżącego roku – mówi Adam Panasiuk, koordynator scaleń w powiecie. Podobnie jak z pierwszym wykonawcą, także i z tym powiat ma pozytywne doświadczenia.

– Konsorcjum te wykonywało nam drogi na obiektach scaleniowych w Kulczynie i Woli Uhruskiej. Często też wykonuje nam drogi powiatowe. Jest to sprawdzony wykonawca, bardzo rzetelny, realizujący inwestycje sprawnie i utrzymujący bardzo wysoką jakość wykonania – mówi starosta Andrzej Romańczuk.

Firma Pref-Bet wykona w Starym Brusie 3,5 km dróg o nawierzchni tłuczniowej oraz wyprofiluje 4,4 km dróg gruntowych. Łączną wartość prac wyszacowano w postępowaniu przetargowym na 1.867.740,56 zł.

Tym samym w tym roku wykonamy troszkę więcej niż połowę zaplanowanego zakresu. Niestety, ze względu na krótki termin, nie znalazł się chętny na wykonanie pozostałych dróg, a mianowicie dróg z płyt JOMB w Starym Brusie i Laskach Bruskich i kilku dróg tłuczniowych w Starym Brusie. W tym przypadku drogi projektowane były od podstaw, a zatem proces wykonywania dokumentacji był dłuższy. Jeszcze na zebraniach scaleniowych informowaliśmy mieszkańców, że część zakresu zrealizujemy w 2023 r. i tak też będzie. Z początkiem roku będziemy ogłaszać przetarg na ten zakres – dodaje A. Panasiuk.

Łączny koszt zagospodarowania poscaleniowego w ramach operacji pn. Scalenie wsi Nowy Brus, Stary Brus, Laski Bruskie w gminie Stary Brus wynosi 7.779.218,64 zł. Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (63,63% kosztów zadania) i Budżetu Państwa (36,37% kosztów zadania).    

Istniejące drogi planowane do wykonania