Z zadowoleniem pragniemy przekazać, że 22 czerwca 2023 r. Powiat Włodawski podpisał umowę z firmą Mako Consulting Magda Kobojek-Łokaj, która zaprojektuje budowę i przebudowę dróg na dwóch obiektach scaleniowych, tj. 18 km tłuczniowych i żwirowych w Babsku, Nowym Załuczu, Woli Wereszczyńskiej i Zawadówce oraz 18 km dróg bitumicznych, tłuczniowych i żwirowych w Kaplonosach i Kaplonosach-Kolonii.

Realizacja inwestycji budowy i przebudowy tych dróg planowana jest na 2024 rok.