W zeszłym roku w ramach zagospodarowania poscaleniowego Powiat Włodawski na tym obiekcie wykonał prawie 6 km dróg o nawierzchni bitumicznej. Teraz kolej na drogi tłuczniowe i żwirowe o łącznej długości ok. 18 km, choć będzie też wykonany niedługi, bo mający ok. 300 m odcinek o nawierzchni bitumicznej. Drogi wykonają okoliczne firmy  Murpol oraz PUH Nana, a nadzór inwestorski sprawować będzie Moderna-Hause. Wszystkie drogi wykonane zostaną do końca bieżącego roku. Łączny koszt tegorocznych prac wyniesie ok. 5,5 mln zł.

Cieszymy się z wyników postępowania przetargowego, bo wszystkie oferty zmieściły się w kwotach kosztorysów inwestorskich. Zatem pomimo upływu 3 lat od przyjęcia założeń zagospodarowania poscaleniowego uda nam się wszystkie drogi wykonać w ilości i jakości wówczas założonych. Zaniedbania drogowe na tym terenie są olbrzymi, wiele dróg gminnych jest na dziś nieprzejezdnych, a zatem wykonanie prac zagospodarowania poscaleniowego w sposób znaczący poprawi warunki gospodarowania miejscowych rolników – mówi Adam Panasiuk, starosta, a zarazem koordynator prac scaleniowych.