Sukcesem zakończyło się postępowanie przetargowe na wykonanie 18 km dróg w ramach zagospodarowania poscaleniowego.  W tym roku powstanie więc ok. 4 km dróg o nawierzchni bitumicznej oraz 14 km dróg o nawierzchni tłuczniowej i żwirowej. Drogi wykonają okoliczne firmy: Murpol oraz Wojtal Sp. z o.o., a nadzór inwestorski sprawować będzie Moderna-Hause. Wszystkie drogi wykonane zostaną do końca bieżącego roku. Łączny koszt wykonanych dróg nieznacznie przekroczy 10 mln zł.

Cieszymy się z wyników postępowania przetargowego, bo wszystkie oferty oscylowały w kwotach kosztorysów inwestorskich. Zatem pomimo upływu 3 lat od przyjęcia założeń zagospodarowania poscaleniowego uda nam się wszystkie drogi wykonać w ilości i jakości wówczas założonych. Zaniedbania drogowe na tym terenie są olbrzymie, wiele dróg gminnych jest na dziś nieprzejezdnych, a zatem wykonanie prac zagospodarowania poscaleniowego w sposób znaczący poprawi warunki gospodarowania miejscowych rolników – mówi Adam Panasiuk, starosta, a zarazem koordynator prac scaleniowych.

Realizacja inwestycji budowy i przebudowy tych dróg planowana jest na 2024 rok.