Pragniemy poinformować, że w 30 marca 2023 r. starosta Andrzej Romańczuk i członek zarządu Adam Panasiuk podpisali w imieniu Powiatu Włodawskiego umowy na wykonanie drogi powiatowej nr 1715L Zawadówka – Stare Załucze (ok. 2,6 km), drogi gminnej nr 104348L Nowe Załucze – Babsk (ok. 1,9 km) oraz drogi gminnej nr 104345L w Babsku (ok. 1,1 km). Powyższe inwestycje wykonają firmy STRABAG z Pruszkowa i Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Lubartowa, a łączna wartość robót wynosi 8.961.923,04 zł. Wszystkie drogi będą miały nawierzchnię bitumiczną, a wykonane zostaną do końca bieżącego roku.

Jest to niewątpliwie największa kwota, na jaką Powiat Włodawski podpisał umowę na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego więc naturalnym jest, że przeprowadzeniu procedury przetargowej towarzyszyły wielkie emocje. Podkreślić należy, że obecnie towarzyszy nam wysoka inflacja, a co za tym idzie huśtawka cen, zwłaszcza w branży drogowej. Ponadto przeciągnięcie przez wójta gminy Urszulin procedury uzgodnienia lokalizacyjnego inwestycji zablokowało nam możliwość przeprowadzenia procedury przetargowej w najbardziej korzystnym cenowo okresie, czyli na przełomie 2022 i 2023 r. Ostatecznie jednak, choć ceny ofertowe są troszkę wyższe od przyjętego na cele projektu szacunku kosztów, to jednak są w naszym zasięgu, co pozwoliło nam na podpisanie umów. Najważniejszym dla mieszkańców jest jednak chyba to, że wszystkie drogi będą o nawierzchni bitumicznej – mówi Adam Panasiuk, odpowiadający za realizację scaleń w powiecie. Dodaje też, że jak tylko gmina upora się z określeniem warunków zabudowy na pozostałe drogi objęte zagospodarowaniem poscaleniowym, to rozpoczniemy ich projektowanie. Niestety, przeciągnięte procedowanie nad tymi warunkami nie pozwala nam już myśleć, aby planować wykonanie tych dróg jeszcze w tym roku.

Zadanie zostanie wykonane w ramach operacji „Scalenie gruntów wsi Babsk, Nowe Załucze, Wola Wereszczyńska, Zawadówka, w gminie Urszulin”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania – „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa”– objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Koszt inwestycji: 8.961.923,04 zł
W tym środki UE: 5.702.471,63 zł
W tym środki Budżetu Państwa: 3.259.451,41 zł