Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – Spotkanie integracyjne Dzień Inwalidy