W piątek, 2 lutego 2024 r. w hotelu Drob w Urszulinie odbędzie się wyczekiwana co roku wielka gala, podczas której wręczone będą honorowe tytuły „(W)schody Powiatu Włodawskiego”. Przyznane zostaną one osobie, instytucji oraz firmie, które w roku 2023 wniosły największy wkład w promocję i rozwój powiatu.

Wśród dotychczasowych laureatów byli: w kategorii osoba: prof. Stanisław Baj, Mirosław Trociuk, Agnieszka Smolińska, Jan Pawłowski i prof. Józef Fert, w kategorii instytucja: Poleski Park Narodowy, Towarzystwo Miłośników Skansenu Kultury Materialnej Chełmszczyzny i Podlasia w Holi, Muzeum – Zespół Synagogalny we Włodawie, Centrum Religijno-Zabytkowe w Hannie i Nadleśnictwo Sobibór, kategorii firma: Huta Szkła – Dubeczno, Handbud – Włodawa, Hotel Drob – Urszulin, Energetyk – Włodawa i Auto-West z Włodawy.

Kandydatów do tytułu mogą zgłaszać instytucje i stowarzyszenia. Wnioski nominacyjne można składać w punkcie podawczym starostwa (parter) lub drogą mailową (starostwo@powiat.wlodawa.pl) do 19.01.2024 r.

ZAŁĄCZNIKI:

Wniosek-zgloszenia-kandydata-za-2023 (1)

Regulamin przyznawania Honorowego Tytułu Wschody Powiatu Włodawskiego