Informujemy, że od dnia 22.10.2020 r. w serwisie Powiat włodawski – System Informacji Przestrzennej została uruchomiona usługa umożliwiająca użytkownikom pozyskanie drogą elektroniczną „od ręki” wydruków map zasadniczych wg stanu archiwalnego (www.wlodawski.e-mapa.net – Mapa Powiatu).

Opłata za wyżej wymienioną usługę pobierana jest elektronicznie. Mapy te są dokumentem elektronicznym i nie posiadają podpisu osoby upoważnionej do jej wydania.

Informujemy, że wydruki generowane w wyżej wspomnianym portalu mapowym traktowane są jako dokumenty wydane tradycyjnie.